Mobil Bildiri ve Bilgilendirme Servisi

Hizmet Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

Adı : Panorama Ajans / Ayhan SARIMEŞE

Adresi : Galipbey Cad. Pınarlı Sok. n0:9/8 Altıntepe MALTEPE iSTANBUL

Email : info@mobildiri.com

1.2. Alıcı

Hizmeti alan ve kullanacak olan kişi veya kurum

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI’ya ait http://www.mobildiri.com internet sitesinden elektronik ortamda veya direk siparişini yaptığı hizmetin/ürünün 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, satışa konu hizmet/ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, sonrasında hizmet sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan hizmetin türü, iletişim bilgileri, fatura bilgileri, aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. SATICI hizmette sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde hizmetin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için hizmeti iptal eder.

Hizmeti Alma Bilgileri

Toplam Hizmet Bedeli :
Telefon numarası :
Mail Adresi :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
TC NO / vergi No:
Vergi Dairesi :

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından hizmetin talep edildiği tarihtir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı,kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.mobildiri.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.3. www.mobildiri.com kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. Hesaba yapılan havallerde havale yapılma tarihinden 24 saat içinde gerekli işlemler yapılır. Havale işlemini Alıcı Satıcıya e-posta, telefon iletişim bilgileriyle bildirme yükümlülüğü vardır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

4

5.4. Satıcı Alıcının üye panelinde belirttiği lisans ücretleri üstünden fiyatlama yapar. Lisans ücretleri fiyatlarında yapılan değişiklikler, değişiklik yapıldığı günden itibaren geçerlidir.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, www.mobildiri.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, hizmet kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.mobildiri.com kullanım koşulları/gizlilik sözleşmesi bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı aldığı hizmeti 5 iş günü içinde iade edebilir. İade anında iade faturası keser. 5 iş günü geçtiğinde alınan hizmet ve lisanslar geri iade edilemez. İade tutarı 30 iş günü içinde Alıcı'ya Satıcı tarafından ödenir.

Madde 11- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Satıcı kredi kartı işlemlerinde İyzico firmasının altyapısını kullanmaktadır. Tüm işlemler İyzico firması üzerinden gerçekleşir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.