Mobil Bildiri ve Bilgilendirme Servisi

Neden Mobildiri

MoBildiri Türkiye'de İLK mobil veli bilgilendirme sisteminden biridir. Diğer sistemlerin aksine cep telefonundan işlemlerin yapılması hız ve verimlilik kazandırmaktadır. Böylece günlerce sonra sonuçlanacak bir olay bir kaç dakikada çözümlenebilmektedir.

Okul öncesi kurum sahiplerinin ihtiyaçlarından çıkan MoBildiri, kuruma para tasarrufu, zaman tasarrufu sağlamasının yanında veli gözünde teknolojiyi takip etmesi ve son teknoloji bir sistemi ilk uygulayanlardan olması adına vizyonda katacaktır. Bunun yanında MoBildiri'ye giren veliler istediği bilgi ve resimlere anında ulaşması, çocuğunun ilaç takibini yapabilmesi gibi teknolojik avantajlardan daha mutlu olacağından dolayı kuruma bağı daha da güçlenecektir. Amacımız kurum ile veli arasındaki bağı güçlendirerek istikrarlı eğitime destek olmaktır.

MoBildiri'ye üye olan kurumlar velilerine daha önce sunulmamış bir şekilde mobil hizmet vereceklerinden, okulun veliler gözünde saygınlığı artması yanında diğer kurumlardaki velilerinde ilgisini çekeceklerdir. Her veli çocuğuyla ilgili maksimum bilgiye en hızlı bir şekilde ulaşmak ister. MoBildiri'yle velinin bu talebini karşılayarak diğer kurumların bir adım önüne geçebilirsiniz.

MoBildiri Okul ile veli arasında mobil bir köprü kuran bilgilendirme programıdır. Amacı okulun zaman israfından, kağıt israfına kadar boşa kaybedeceği enerjiyi daha olumlu alanlara aktarmasına yardımcı olmaya çalışmaktır. Bir kurumda ne kadar çok zamanı verimli kullanılırsa o kadar başarılı olduğu bilinen bir gerçektir. MoBildiri bir ucunda veli olacağından dolayı okulu ve öğretmenleri daha disiplinli çalışma prensiplerine sevkeden online bir sistemdir. Bu sistem içten içe zamanla okul içinde çalışanlarıda bir sistematiğe ve kuralları zamanında uygulamaya yönlendirecektir. Böylece daha verimli bir çalışma, daha memnun bir veli, kazançlı bir işletme modeli oluşacaktır.

 

  •